Agenda styremøte 16.09.2021


Referatsaker:

Protokoll fra styremøte 19.08.21

Referat fra møte i representantskapet 17.06.21

Referat fra møte i representantskapet 06.09.21

Referat fra møte i NU A-feltet 31.08.21

Referat fra møte i NU B-feltet 25.08.21

Referat fra møte i NU C-feltet 07.09.21

Referat fra møte i NU D-feltet 16.08.21

Referat fra møte i NU E-feltet 31.08.21

Referat fra møte i NU G-feltet 19.08.21

Referat fra møte i NU H1-15 10.06.21

Referat fra møte i NU H2-20 11.08.21

Øvrige saker

064/21            Lekeplasser og lekeområdet- utbedringer 2022

065/21             Trafikksikkerhetstiltak, Risvollan Borettslag- alle felt

066/21            Forslag til virksomhetsplan og 1. utkast til budsjett 2022

067/21            Gater, veger og plasser- prioriterte utbedringer

068/21            Informasjon om kabling av luftlinje, Blakli

069/21            Planlegging av åpent beboermøte høsten 2021

070/21             Saker til fellesmøte med kontaktutvalget

071/21             Saker til fellesmøte med representantskapet

072/21            Fremtidig organisering av borettslagets administrasjon

073/21            Bruk av fotballbanen på H1-15 til midlertidig lagerplass for div. utstyr

 Publisert: 16. September 2021