Agenda styremøte 16.12.2021


Saksliste
Saksnummer
Tittel
Type
Status
2021-014 Protokoll fra styremøte 18.11.21 Orientering
2021-015 Referat fra møte i komite for ny hjemmeside Orientering
2021-016 Referat fra møte i NU A-feltet 01.12.21 Orientering
2021-017 Referat fra møte i NU B-feltet 27.11.21 Orientering
2021-018 Referat fra møte i NU C-feltet 16.11.21 Orientering
2021-019 Referat fra møte i NU F-feltet 11.11.21 Orientering
2021-020 Referat fra møte i NU H2-20 09.11.21 Orientering
2021-021 Sak 094-21 Ansettelse av ny teknisk leder Beslutning
2021-022 Sak 095-21 Anskaffelse av ny server Beslutning
2021-023 Sak 096-21 Etablering av brannalarmanlegg i fellesgarasjer på Risvollan Beslutning
2021-024 Sak 097-21 Trafikksikkerhetstiltak felt A Beslutning


Publisert: 21. Desember 2021