Agenda styremøte 17.06.21


Referatsaker:

Protokoll fra styremøte 19.05.21

Referat fra møte i NU A-feltet 18.05.21

Referat fra møte i NU B-feltet 18.05.21

Referat fra møte i NU H2-20 10.05.21

Referat fra møte i NU E-feltet 31.05.21

Øvrige saker

044/21             Prøveprosjektet i H2- status og informasjon

045/21            Evaluering av ordinær generalforsamling

046/21            Opprettelse av arbeidsgruppe for gjennomgang av Informasjonshåndboken

047/21            Opprettelse av redaksjonskomite – ny hjemmeside

048/21            Søknad om dispensasjon for å beholde stikkontakt i garasje for lading av el-bil

049/21            Bruk av parkeringsplass for hensetting av bildelingsbil, Otto Mobility AS

050/21            Spørsmål om flytting av søppelcontainere ved C6, felt C

051/21            Ønske om etablering av teepads og skilting ved frisbeeutkastene

 

 Publisert: 18. Juni 2021