Agenda styremøte 17.09.20


Referatsaker:

  1. Protokoll fra styremøte 20.08.20
  2. Referat fra møte i NU A-feltet 18.08.20
  3. Referat fra møte i NU E-feltet 25.08.20
  4. Referat fra møte i NU G-feltet 25.08.20

Øvrige saker

059/20             Forslag til virksomhetsplan/budsjett 2021

060/20             Saker til fellesmøte med kontaktutvalget

061/20             Saker til fellesmøte med representantskapet

062/20             Søknad fra Trondheim kommune om forlengelse av festekontrakt for midlertidig barnehage

063/20             Kjøpekontrakt på 15 nye andeler i Ingeborg Aas veg 2

064/20             Åpent beboermøte om TV Risvollan

065/20             Jubileumsberetning

066/20             Toppbord og håndlist. Fremtidig vedlikehold

067/20             Rømningsveg fra balkongene – oppfølging av styrevedtak

068/20             Kjøp/leasing av ny hjullaster

069/20             Innføring av smartoblat, felt C- evaluering

070/20             Oppstablet lekehus på borettslagets fellesområde ved H12A

 

 Publisert: 11. September 2020