Agenda styremøte 17.12.2020


Referatsaker:

Protokoll fra styremøte 19.11.20

Referat fra møte i representantskapet 01.12.20

Referat fra møte i naboutvalgskomiteen 19.11.20

Referat fra allmøte i H1-15 27.02.20

Referat fra møte i NU C-feltet 25.11.20

Referat fra møte i NU D-feltet 19.11.20

Referat fra møte i NU E-feltet 18.11.20

Referat fra møte i NU H1-15 04.11.20

Referat fra møte i NU H2-20 18.11.20

Øvrige saker

086/20             Forespørsel om nytt forskningsprosjekt – presentasjon av Sintef

087/20             TV Risvollan- veien videre

088/20            Vedlikeholdsansvar, utenomhuskonstruksjoner- felt B

089/20             Opprettelse av forhandlingsutvalg

 Publisert: 14. Desember 2020