Agenda styremøte 18.02.2021


Referatsaker:

Protokoll fra styremøte 21.01.21

Referat fra møte i forhandlingsutvalget 27.01.21

Referat fra møte mellom ansatte og forhandlingsutvalget 02.02.21

Referat fra møte i NU H1-15 25.01.21

Referat fra møte i NU E-feltet 28.01.21

Øvrige saker

006/21             Daglig leders rapport 4. kvartal 2020

007/21             Styrets årsmelding- redaksjonskomite

008/21             Ordinær generalforsamling i Risvollan Eiendom AS

009/21             Saker til fellesmøte med kontaktutvalget

010/21             Saker til fellesmøte med representantskapet

011/21             50 års feiring

012/21             Satser husleie og varmeleie 2021

013/21             Gjennomføring av ordinær generalforsamling

014/21             For mye innkrevd varmeleie 2020

015/21             Driftstekniske utfordringer med hovedvarmesentralen S1

016/21             Forsikring og egenandel, sølvkre/skjeggkre

017/21             Spørsmål om montering av utvendig ladestasjon, felt H1-15

018/21             Utskifting av lysarmatur på utvendig sportsbod

 Publisert: 16. Februar 2021