Agenda styremøte 19.05.21


Referatsaker:

Protokoll fra styremøte 22.04.21

Referat fra møte i NU B-feltet 19.04.21

Referat fra møte i NU D-feltet 07.04.21

Referat fra møte i NU D-feltet 27.04.21

Referat fra møte i NU D-feltet 05.05.21

Øvrige saker

033/21             Konstituering

034/21             Styrets årsplan 2021-22

035/21             Fordeling av styrehonorar

036/21             Fordeling av møtegodtgjørelse råd og utvalg

037/21             Daglig leders rapport 1. kvartal 2021

038/21             Elektronisk kommunikasjon i Risvollan Borettslag

039/21             Saker til fellesmøte med KU

040/21             Brev fra andelseier vedrørende vedlikehold av inngangs- og balkongparti

041/21             Søknad om økonomisk støtte fra Othilienborg IL

042/21             P-plasser for beboerne i høyblokka etter utbygging av senterområdet

043/21             Drift og ettersyn av borettslagets eksisterende beplantning

 Publisert: 18. Mai 2021