Agenda styremøte 19.08.21


Referatsaker:

Protokoll fra styremøte 17.06.21

Referat fra møte i NU A-feltet 25.06.21

Referat fra møte i NU B-feltet 09.06.21

Referat fra møte i NU D-feltet 09.06.21

Referat fra møte i NU E-feltet 08.04.21

Referat fra møte i NU E-feltet 29.04.21

Referat fra møte i NU E-feltet 28.06.21

Referat fra møte i NU H2-20 24.06.21

Øvrige saker

052/21             Jubileumsfeiring i Risvollan Borettslag- presentasjon av Koment

053/21            Daglig leders rapport 2. kvartal 2021*)

054/21            Ekstraordinær generalforsamling 2021

055/21            Opprettelse av budsjettutvalg 2022

056/21            Jubileumsberetning- tilbakemelding fra Mads Holmvik

057/21            Informasjon om nytt forskningsprosjekt- Cofactor

058/21            Informasjon om nye støymålinger i Utleirvegen, FV 6658

059/21            Spørsmål om bruk av plasser i MC-boden til lading/hensetting av EL-sykler

060/21            Nedgravd søppelløsning felt C

061/21            Henvendelse fra TV Risvollan v/Kjell KjærstadPublisert: 13. August 2021