Agenda styremøte 20.01.2022


Saker

Protokoll fra styremøte 16.12.2021

Referat fra møte i NU E-feltet

Forsøksleilighetene i H2- Informasjon og avklaring av videre fremdrift

Vurdering av asbest i kjellerne

Presentasjon av GoPlenum- ny løsning for digital avstemmingPublisert: 13. Januar 2022