Agenda styremøte 21.01.2021


Referatsaker:

Protokoll fra styremøte 17.12.20

Referat fra møte i naboutvalgskomiteen 17.12.20

Referat fra møte i NU B-feltet 06.01.21

Referat fra møte i NU E-feltet 10.12.20

Referat fra møte i NU G-feltet 12.01.21

Øvrige saker

001/21             TV Risvollan

002/21             Informasjon om bekymringsmelding ang. kvikkleire på Risvollan

003/21             Miljøtiltak i Risvollan Borettslag

004/21             Parkeringsløsning på felt G

005/21             Oppgradering av fortau langs Risvollvegen

 

 Publisert: 20. Januar 2021