ANDEL FELLESKOSTNADER, LEIE- OG GEBYRSATSER FOR 2022


Vedlagt følger nye satser for andel felleskostnader, leie og gebyrsatser for 2022.

Satsene gjelder fra 01.01.2022.

ANDEL FELLESKOSTNADER, LEIE- OG GEBYRSATSER FOR 2022Publisert: 16. November 2021