Avlyst generalforsamling 15.11.2021


Den ekstraordinære generalforsamlingen som skulle vært avholdt 15. november ble avlyst/utsatt fordi det i innkallingen og i praksis var åpnet for forhåndsstemming. Tidligere i pandemien var det gitt en midlertidig lov som åpnet for forhåndsstemmer, men den var nå utløpt, slik at forhåndsstemming ikke lenger er tillatt. Noen beboere gjorde administrasjonen og styret klar over forholdet, samme dag og kort tid før generalforsamlingen skulle starte. Administrasjonen og styret besluttet derfor å avlyse/utsette generalforsamlingen.

Vi beklager at denne situasjonen oppstod, og takker for at oppmerksomme beboere gjorde oss oppmerksomme på forholdet. Innkalling til ny ekstraordinær generalforsamling kommer.  Publisert: 16. November 2021