Bruksanvisning for nytt saksbehandlingssystem- e-Lydia


Vedlagt følger bruksanvisning for nytt saksbehandlingssystem som innføres 1. oktober 2018. Når du skal melde inn behov til borettslaget etter 1. oktober, er det dette systemet som skal benyttes.

Brukermanual e-LydiaPublisert: 27. September 2018