Containerservice 2021


CONTAINERSERVICE 2021

Uke 21: Onsdag 26. og Torsdag 27. Mai

Felt H, (1-15 og 2-20)

4 stk restavfall og 2 trevirke

Uke 22: Mandag 31. Mai og Tirsdag 1. Juni

Felt A, 2 stk restavfall og 1 trevirke

Felt B, 2 stk restavfall og 1 trevirke

Høyblokka, 1 stk restavfall

Uke 22: Onsdag 2. og Torsdag 3. Juni

Felt D, 2 stk restavfall og 1 trevirke

Felt F, 2 stk restavfall og 1 trevirke

Uke 23: Mandag 7. og Tirsdag 8. Juni

Felt C, 1 stk restavfall og 1 trevirke

Felt E, 1 stk restavfall og 1 trevirke

Uke 23: Onsdag 9. og Torsdag 10. Juni

Felt G, 2 stk restavfall og 1 trevirke

Tidspunktet containerne skal være utplassert på, er fra kl 09.00 til kl 19.00 gjeldende dag.

Containere tømmes etter 1. dag og plasseres ut igjen. Vi ber om at ingen legger igjen noe utenfor containerne, samt at alle er flinke til å sortere og kaste i rett container. Å kaste feil, fører til økte utgifter for borettslaget og ekstraarbeid for vaktmesterne.

Vi tar forbehold om at ikke situasjonen rundt Covid-19 fører til endringer for gjennomføringen. I så fall gis det ny informasjon på borettslagets hjemmesider etc.Publisert: 6. Mai 2021