Detaljregulering Ingeborg Aas veg 1,2,4 og 6- Risvollan lokale sentrum


Her kan du lese mer:

https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/kunngjoring-arealplan/arkiv-vedtatte-planer/2022/Ingeborg-Aas-veg-1-2-4-og-6-Risvollan-lokale-sentrum-detaljregulering-r20190038/Publisert: 27. Juni 2022