En påminnelse til dere som har katt!


Administrasjonen mottar dessverre stadig klager på kattehold i borettslaget. Klagene går hovedsakelig på ødeleggelse av blomsterbed samt katteavføring i sandkassene.

Vi minner nok en gang om borettslagets ordensregler (Informasjonshåndboka pkt. 6.1 nr.8)

Reglene innebærer at det er kun «innekatter» som er godtatt i borettslaget og vi ber om at dere som har katt viser forståelse for dette.

I tillegg minnes det om at katter og hunder skal registreres på eget skjema. Dette fås ved å henvende seg til borettslagets kontor.

AdministrasjonenPublisert: 1. Juni 2015