Endret plassering av restavfallscontainere på felt C (Ada Arnfinsens veg)


Til beboere på C-feltet (Ada Arnfinsnsv)

Dere informeres med dette om at de to restavfallscontainerne flyttes fra plassen ved nr 6 til den ytterste parkeringsplassen vis à vis tilhengerparkeringene. Skiltingen blir omgjort ved anledning.

Dette bla som et ledd i bekjempelse mot skadedyr i området. Vi beklager at de beboerne som bor lengst unna får en litt lenger veg å gå med restavfallet sitt, men vi håper det kommer til å fungere greit etter hvert.

Det er borettslagets styre som har vedtatt at vi  kan flytte disse to containerne. Plassering ser dere av vedlagte skisse.

Endret plassering av restavfallscontainere felt CPublisert: 29. Juni 2021