Fiber fra Telenor- justering av tidspunkt for graving på G og H-feltet


Det blir oppstart graving på H-feltet i uke 27 og G-feltet i uke 28.

Trekking av fiberkabel på fasadene går som planlagt uavhengig av denne justeringen.

Administrasjonen

 

 

 Publisert: 18. Juni 2019