For lite innkrevd varmeleie i 2021


Varmeregnskapet for 2021 viser et underskudd på kr. 2 423.896,-.  Vi har brukt 645.200 kWh mer enn budsjettert. Prisen på kjøp av fjernvarme har også ligget vesentlig høyere enn budsjettert. Det ble budsjettert med en pris på 80,91 øre pr. kWh. Faktisk pris har vært 100,80 øre pr. kWh.

Som en følge av for lite innkrevd varmeleie for 2021, vil dette bli fakturert den enkelte andelseier i hht. varmeleiebrøken. Faktura vil ha forfall 30.06.2022. Faktura sendes ut i løpet av april 2022. Det vises for øvrig til Informasjonshåndbokens 5.21 «Retningslinjer for avregning av varmekostnader».

Fordelingen blir som følger:

Innkreving varmleie 2021 – BeregningPublisert: 23. Februar 2022