Forebygging legionellasmitte – 27.-29. april 2020


Forebygging av legionellasmitte 2020:

Borettslaget vil heve temperaturen på tappevannet den 27., 28. og 29. april 2020.

I løpet av disse dagene er det opp til beboer selv å tappe varmtvann i minimum 3-5 minutter på hvert tappested.

For nærmere informasjon om forebygging av legionellasmitte, se Informasjonshåndboken kap. 5.20«Retningslinjer for forebygging av legionellasmitte i varmtvannsanlegg».

For dere beboere – vær spesielt oppmerksom på kap. 5.20, pkt. 3.03 (2. avsnitt), 3.05 og 3.06 og vi ber dere gjennomføre tiltak i hht. dette.

Har du spørsmål om dette, ta kontakt med vår arbeidsleder Roger Kvam på tlf. 90 97 93 91.

 Publisert: 27. April 2020