Forebygging legionellasmitte høsten 2020!


 Forebygging av legionellasmitte, høsten 2020:

Borettslaget vil heve temperaturen på tappevannet den 26., 27. og 28. oktober 2020.

I løpet av disse dagene er det opp til beboer selv å tappe vann i minimum 3-5 minutter på hvert tappested.

For nærmere informasjon om forebygging av legionellasmitte, se Informasjonshåndboken kap. 5.20 – «Retningslinjer for forebygging av legionellasmitte i varmtvannsanlegg».

Har du spørsmål om dette, ta kontakt med vår arbeidsleder Roger Kvam på tlf. 73 96 99 57.

 

 

 

 

 Publisert: 19. Oktober 2020