FRIST FOR Å AVGI STEMME PÅ ÅRETS GENERALFORSAMLING UTSETTES!


Vi opplever dessverre at noen ikke får inn kanal 348. Frist for å avgi stemme utsettes derfor til mandag 1. juni kl. 20.00! Telenor jobber med saken og vi håper det løser seg raskt.

 Publisert: 28. Mai 2020