Generalforsamling i Risvollan borettslag og 50 års jubileum utsettes!


Som en følge av Covid-19 har vi utfordringer både med å avholde generalforsamling som planlagt 4. mai og 50- års jubileum 6. juni.

1. Generalforsamling 4. mai

Denne utsettes. Vi vurderer nå mulighetene for alternativ avholdelse av generalforsamling. Vi håper på å få satt en ny dato i begynnelsen av juni, hvis det er mulig å avholde slik vi tenker. Vi kommer tilbake med mer informasjon straks vi har dette klart.

2. 50 års jubileum 6. juni

Feiringen er planlagt til 6. juni. Feiringen utsettes inntil videre. Vi holder fast ved at 50 års dagen skal markeres, men vi må avvente til dette er praktisk mulig. Også her kommer vi tilbake med mer informasjon når tiden er inne.

Administrasjonen

 Publisert: 15. April 2020