Gledelig nyhet for de som savner turstien inn i marka!


 Folk som bor på Risvollan og som bruker marka, har sikkert oppdaget at den mest fornuftige turstien inn i Estenstadmarka er stengt pga det nye helse- og velferdssenteret som skal bygges. I vår ble det arrangert en underskriftskampanje for å få tilbake tilgangen til stien. Dette resulterte i at følgende ble vedtatt i bystyremøtet den 04.10.18: 

 Rådmannens vurdering

Rådmannen har tatt hensyn til det meldte ønsket om å få en raskere tilgang til marka ved utarbeidelse av fremdriftsplan med entreprenør. Planen er at entreprenør ferdigstiller turvegen (merket av med rød strek på vedlagte oversiktstegning) før bygging av helse- og velferdssenteret. Fra denne turvegen når publikum da driftsvegen til Statnett som tidligere har vært benyttet som turveg opp i marka.»

 Legger også ved bilde som viser hvor turstien vil gå.

Kart ny tursti (2)

 

Administrasjonen

 Publisert: 9. Oktober 2018