Graverekkefølge for fiber/TV fra Canal Digital/Telenor


Mandag 4. mars starter ELTEL, underleverandør av Canal Digital/Telenor, sine gravearbeider på B-feltet.

Den planlagte graverekkefølge er som følger (det tas forbehold om endringer):

  1. B-feltet
  2. A-feltet og E-feltet
  3. D-feltet
  4. F-feltet
  5. H-feltet
  6. G-feltet
  7. C-feltet
  • Alle felt varsles særskilt før graving starter
  • Før arbeid på fasadene starter, vil vi komme ut med ytterligere informasjon

AdministrasjonenPublisert: 27. Februar 2019