Informasjon fra Telenor om TV2


Vi mottok i dag denne informasjonen fra Telenor:

Tross omfattende forhandlinger har ikke Telenor og TV 2 blitt enige om en ny avtale, og vi står fortsatt uten rettigheter til å vise TV 2s kanaler og innhold. Vi er svært lei oss for at denne situasjonen går ut over kundene våre. Nå er det mange som begynner å bli utålmodige, og det forstår vi godt.

Telenor er villig til å betale betydelig mer til TV 2 enn tidligere for en langsiktig avtale som gir merverdi til kundene og støtter opp om TV 2s økte innholdskostnader. TV 2 har ikke akseptert våre tilbud, selv om disse er betydelig høyere enn det vi har betalt TV 2 tidligere.

For å komme i mål til jul har vi gitt TV 2 et nytt tilbud som tilsvarer en kraftig økt investering i dagens innhold. Vi i Telenor er innstilt på å fortsette dialogen med TV 2.

 Publisert: 23. Desember 2021