Informasjon fra TrønderEnergi Nett AS om nærliggende skifte av nye k-kasser i forbindelse med etablering av infrastruktur til lading av el-bil/hybrid-bil i gjenstående fellesgarasjer i Utleirtunet, Marie Sørdalsv., samt Asbjørn Øveråsv.


Torsdag 6. juni:

K-kasseskift i Utleirtunet 7 (står inne i garasjen, samme som nr 15). Utkobling for Utleirtunet 5 og 7.

Graveentreprenør begynner å grave for k-kasseskift ved nr 1 samme dag.

Informasjon skal være sendt berørte kunder skriver TrønderEnergi Nett AS.

Fredag 7. juni:

K-kasseskift i Utleirtunet 1.

Trafoskift til Utleirtunet (utkobling på utleirtunet 1-24).

  Mandag og tirsdag 24./25. juni:

Trafoskift og 3 k-kasseskift i Marie Sørdals vei.

Ved trafoskift, stenges trafoene ned, og da vil både varmen og varmtvannet bli borte noen timer. Dette kommer imidlertid tilbake straks TrønderEnergi Nett AS får koblet opp igjen. Og dette gjelder for alle trafoskiftene som utføres.   

 

I forhold til k-kasseskiftene i garasjene så trenger vi tilgang til garasjen.

 

Og de nærmeste parkeringsplassene ved k-kassene inne i garasjen må være fri. Her må de det gjelder fjerne bilene sine.

 

Utvendig er det behov for klaring av 2x2meter rundt k-kassen for graving.

 

Ved trafoskift så må vi ha oppstillingsplass for kranbil og fri tilgang til nettstasjonen.

Videre fremdrift:

 K-kasseskift:

Onsdag  12. juni i Asbjørn Øverås veg 8 og 10

Fredag 14. juni i Asbjørn Øverås veg 6 og Søndre Risvolltun 14

Trafoskift i Asbjørn Øverås veg tas senere.

Informasjon om tidspunkt for fellesgarasjene i Søndre Risvolltun og i Ada Arnfinnsensv. 1 og 6 kommer TrønderEnergi Nett AS tilbake til senere.

 Publisert: 6. Juni 2019