Informasjon om anleggsarbeid i Risvollvegen- nytt busstopp


Se vedlagte informasjonsskriv fra Trondheim kommune:

Informasjon om anleggsarbeid i RisvollvegenPublisert: 2. August 2021