Informasjon om fjerning av gamle GET-bokser:


Det informeres herved om at borettslagets vaktmestere i disse dager starter opp med å fjerne gamle GET-bokser (de store blanke boksene/kassene) som er plassert ved boligene eller i passasjene (såkalte branngater) mellom boligene. Boksene har i dag ingen misjon lenger, og vil dermed bli fjernet. Disse boksene (kassene) må imidlertid ikke forveksles med Tensio AS sine k-kasser.

Vi begynner på felt A og tar felt for felt, igjennom hele Risvollan. Arbeidet vil ta noe tid.

Administrasjonen

 Publisert: 27. September 2021