Informasjon om kvikkleire


«Er du interessert i å lære litt mer om kvikkleireforholdene på Risvollan?

TVRisvollan har et ferskt intervju med Risvollanbeboer og avdelingsleder for geoteknikk i Trondheim kommune, Tone Furuberg.

Sendingstidspunkt på kanal 126 er:

Kl. 13.30,  19.45,  20.45 og 21.30 hver dag inntil videre.

I tillegg se gjerne informasjon om kvikkleire fra Trondheim kommune i vedlagte link:

Et kvikkleireskred skjer ikke av seg selvPublisert: 18. Januar 2021