INFORMASJON OM UTDELING AV MALING OG FARGEKODER, SAMT FRAMTIDIG VEDLIKEHOLD


Mange beboere henvender seg til oss med jevne mellomrom og ønsker å få utdelt litt maling. Det kan være til flikking eller til mindre malingsarbeider. Tidligere har vi delt ut i spann eller i bokser, men på grunn av HMS og vårt ansvar for databladinformasjon etc, har vi dessverre ikke anledning til å gjøre dette lenger.

Vi deler fremdeles årlig ut en 3-liter olje til de som ønsker å olje terrassen sin, eller ½ liter olje til bruk på de ytterdørene som består av teak. Disse kommer ferdig merket fra fabrikk/ butikk så dermed er det innenfor gitte HMS-krav.

Av farge til veggene benyttes Jotaproff fasadeakryl, og til vinduer benyttes det en ren vindusmaling. Drygolin oljedekkebeis er tilsvarende Jotaproff og kan brukes i stedet for denne.

Når det er snakk om utvendig maling, blir det ofte spørsmål om hvor grensen går for hva som er borettslagets ansvar og hva som er andelseiers ansvar. Årsaken til dette er at mange har bygd gjerder, rekkverk o.l utover det som en gang var originalt. Det er planlagt at felt B (Utleirtunet) skal males neste år, dersom styret setter av midler til dette arbeidet i budsjettet. Når felt B er ferdig malt, vil vi foreta en evaluering av arbeidet og dets omfang. Dette vil legge føringer for hvilket ansvar borettslaget påtar seg for vedlikehold og maling av de øvrige feltene på Risvollan.

Vi opplyser i denne sammenheng at styret i sak 073/20 har fattet følgende vedtak som, enn så lenge, legges til grunn for vårt vedlikeholdsarbeid:

«Styret opprettholder sitt vedtak i sak 035/14 av 24.04.14, om at beboerne selv må bekoste og utføre maling og vedlikehold av konstruksjoner som går ut over bygningsmassens opprinnelige utforming».

Borettslaget males feltvis, så alt som ønskes malt eller flikket på hos den enkelte utenom denne perioden, må enten vente til borettslaget skal male feltet, eller så må beboerne selv bekoste dette arbeidet.

Dersom det er konkrete spørsmål, eller om du er usikker på fargekode, ta kontakt med administrasjonen.

Fargekodene for hvert felt ligger under pkt 7.3 i informasjonshåndboken og trykk på følgende link (som dere finner på våre hjemmesider).

http://www.risvollan-borettslag.no/handbok/fargekoder-for-maling-i-risvollan-borettslag/.

 

 Publisert: 15. Juni 2021