Infoskriv- riving av tilfluktsrom ved senteret


4I forbindelse med kommunens planer om bygging av ny barnehage ved senteret, skal tilfluktsrommet som ligger på tomta nå rives. Det vises til vedlagte infoskriv om oppstart m.m.

Infoskriv vedrørende riving av tilfluktsrom ved senteretPublisert: 5. Januar 2022