Innbrudd i borettslagets parkeringsgarasjer


Det har vært registrert flere innbrudd i biler i våre parkeringsgarasjer den siste tiden. Senest i natt har det vært innbrudd hvor flere biler er involvert.

Vi anmoder på det sterkeste om ikke å oppbevare synlige verdigjenstander i bilen! Portåpnere må heller ikke oppbevares i bilen.

Politiet er kontaktet med anmodning om patruljering.

AdministrasjonenPublisert: 14. Januar 2019