Innkalling til ordinær generalforsamling 2020 og årsmelding 2019


Vedlagt følger innkalling til generalforsamling samt styrets årsmelding for 2019. Grunnet covid-19 avholdes årets ordinære generalforsamling mandag 8. juni kl. 18.00 som en direktesending på TV Risvollan. Avstemming skjer ved forhåndsstemming. Vi ber alle lese innkallingen m/vedlegg nøye. Både innkalling og årsmelding for 2019 utleveres andelseierne i dag 20. mai 2020.

Vi skulle hatt opp flere saker på årets ordinære generalforsamling, men avventer med disse inntil vi kan avholde generalforsamling i ordinære former. Sak 6 A er tatt med da 3. part venter på en avklaring.

Innkalling til ordinær generalforsamling 2020 

Årsmelding 2019Publisert: 20. Mai 2020