Invitasjon til åpent informasjonsmøte om Strindamarka næranlegg 9. mars 2022


I forbindelse med regulering av Strindamarka næranlegg inviteres det til åpent informasjonsmøte, på Strinda videregående skole, Harald Bothners veg 21, onsdag 09.03.2022 kl. 18.00. Se vedlegg.

Varslingsbrev infomøte om Strindamarka

Faktaark 01.03.22Publisert: 2. Mars 2022