Invitasjon til informasjonsmøte- bygging av Risvollan Helse og Velferdssenter


Møtet holdes 11.12.18 kl. 18.00 i Risvollan Bibliotek.

Se vedlagte invitasjon: Invitasjon til informasjonsmøte om bygging av Risvollan HVSPublisert: 5. Desember 2018