Kampanje på oppgradering av sikringsskap fra Aalmo Elektriker


Vedlagt følger kampanjetilbud fra Aalmo Elektriker til beboerne i Risvollan Borettslag på oppgradering av sikringsskap.

Kampanje oppgradering av sikringsskap fra Aalmo ElektrikerPublisert: 1. Februar 2021