Kjære nabo- gratulerer med dagen!


I dag fyller borettslaget 50 år.

11 mai 1970 var en stor dag for området vi bor i. Da hadde man i noen år jobbet med planlegging og vurdering av muligheter for området. Og det som i dag er Norges største borettslag så dagens lys. Det er sikkert en del som husker hvordan det var her før området ble bebygd. Åpne jorder med daler og høydedrag. På høydedragene ble det meste av bebyggelsen lagt.

Det er en vital 50-åring som i dag fyller år. Vi bor i et fantastisk flott område av byen med store grøntarealer rundt oss, nærhet til Estenstadmarka og en godt vedlikeholdt boligmasse.

På en dag som i dag er det på sin plass å rette en stor takk til alle ansatte og tillitsvalgte vi har, og har hatt,  som hver dag gjør en jobb for at vi som bor her skal ha et trygt og trivelig bomiljø. Uten disse ville vi ikke hatt det borettslaget vi har i dag.

Vi hadde i utgangspunktet tenkt å ha en felles bursdagsfeiring i Stordalen tidlig  i juni. På grunn av korona pandemien må vi dessverre utsette det. Derfor blir det i kveld en markering der Utleira skolekorps vil marsjere gjennom gatene/tunene og ansatte og styre går i tog. På denne måten vil vi markere dagen på en litt annerledes måte. Det er lov for flere å henge seg på (med god avstand selvsagt), eller man kan se opptoget fra sitt eget tun, gate, balkong eller andre steder i borettslaget.

Gratulerer med dagen til alle beboere i Risvollan borettslag.

Hilsen Styret i RBL

 Publisert: 11. Mai 2020