Kommunen har planer om nytt skianlegg i Estenstadmarka


Se vedlegg for mer informasjon:

https://no.ramboll.com/-/media/files/rno/nyheter/kunngjoringer/strindamarkaoppstartsmtereferat.pdf?la=noPublisert: 6. September 2019