Kommunen oppgraderer snarveger på Risvollan- varsel om oppstart av anleggsarbeider


Det er gledelig at kommunen oppgraderer snarveger på Risvollan. Se vedlagte informasjonsskriv med tilhørende kart som viser hva som vil bli oppgradert:

Oppstart anleggsarbeider. Oppgradering av snarveger ved RisvollanPublisert: 2. Mai 2022