Ledige MC-plasser


Vi har ledige MC-plasser på følgende felt:

E-feltet        – 2 stk. ledige MC-plasser i MC-boden på taket av det nye parkeringshuset – ledig pr. d.d.

F-feltet        – 1 stk. ledig MC-plass i garasjen i Søndre Risvolltun 4

H-feltet        – 1 stk. ledig MC-plass i garasjen i Blaklihøgda 7

Ta kontakt med Risvollan Borettslag hvis det er ønskelig å leie en plass. Leieprisen fra januar 2018 er kr. 188,- pr. mnd.

Tildelingsgebyr kr 500,-.

Alle beboere kan søke. Ved interesse, ta kontakt med borettslagets kontor.

Dersom alle plasser er utleid, vil de interesserte bli satt på venteliste. Tildeling skjer etter plassering på listenPublisert: 2. januar 2018