Ledige MC-plasser


Vi har ledige MC-plasser på følgende felt:

E-feltet       7 stk. ledige MC-plasser i MC-boden på taket av parkeringshuset

F-feltet        1 stk. ledig MC-plass i garasjen i Søndre Risvolltun 4 – plass 1

.                   1 stk. ledig MC-plass i garasjen i Søndre Risvolltun 4 – plass 2

H1-15          2 stk. ledig MC-plass i garasjen i Blaklihøgda 7 – plass 1 og 3

Ta kontakt med Risvollan Borettslag hvis det er ønskelig å leie en plass. Leieprisen fra januar 2020 er kr. 200,- pr. mnd.

Tildelingsgebyr kr 500,-.

Alle beboere kan søke. Ved interesse, ta kontakt med borettslagets kontor.

Dersom alle plasser er utleid, vil de interesserte bli satt på venteliste. Tildeling skjer etter plassering på listen

01.09.2020Publisert: 1. September 2020