Ledige tilhengerparkeringsplasser ved E-feltet


Vi har følgende tilhengerplasser ledig:

1 stk. parkeringsplass ledig for tilhengere ved parkeringshuset i Risvollvegen (plass nr. 9) – (det er ikke tillatt med båtilhengere – kun ordinære biltilhengere)

– plassen kan leies for kr 100,- pr mnd.

Send henvendelse til risvollan.bl@risvollan.no hvis du ønsker å leie.

Risvollan BL – 16.11.2022Publisert: 28. April 2022