Manglende tilgang til kanal 348


Vi har fått beskjed om at en del ikke har hatt tilgang til denne kanalen. Telenor har lovet at alle tilganger skal være på plass i løpet av et par timer. Da satser vi på at dette kommer i orden som lovet og generalforsamlingen i kveld  8. juni kl. 18.00 går som planlagt.Publisert: 8. Juni 2020