Manglende varme på F-feltet


Vi har for tiden 2 undersentraler som leverer for lite varme til hus i søndre Risvolltun 2, 4, 6, 8,10 og i Nordre Risvolltun 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Dette skyldes for liten effekt fra pumpe i hovedsentral som igjen mulig skyldes feil med frekvensomformer til pumpe. Det jobbes med saken.

Administrasjonen

 Publisert: 4. Februar 2021