MOTORVARMERUTTAK (ikke for el-bil)


Vi har 9 stk. ledige motorvarmeruttak – 2000 W -(ikke for el-bli): 

v/Adolf Øiens veg               plass nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 og 12                               

v/Blaklihøgda 4               plass nr. 3

Det er ikke adgang til å lade f.eks. el- / hybridbiler i dette uttaket.  Strømuttaket skal kun brukes til motorvarmer/kupevarmer begrenset til inntil 2000W. 

Ta kontakt med Risvollan Borettslag hvis det er ønskelig å leie en plass. Leieprisen pr dd er kr. 225,- pr. mnd.

Tildelingsgebyr kr 500,-.

Alle beboere kan søke. Ved interesse, ta kontakt med borettslagets kontor.

Hvis flere er interessert enn hva vi har av plasser, vil tildeling skjer etter ansiennitet.

07.02.22Publisert: 1. September 2020