MOTORVARMERUTTAK (ikke for el-bil)


Vi har 8 stk. ledige motorvarmeruttak – 2000 W -(ikke for el-bli):

v/ Blaklihøgda 4                   plass nr. 2 og 6

v/Adolf Øiens veg               plass nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 og 12

                                               

 

Det er ikke lov til å lade el-bil på disse plassene.

Ta kontakt med Risvollan Borettslag hvis det er ønskelig å leie en plass. Leieprisen fra januar 2020 er kr. 225,- pr. mnd.

Tildelingsgebyr kr 500,-.

Alle beboere kan søke. Ved interesse, ta kontakt med borettslagets kontor.

Hvis flere er interessert enn hva vi har av plasser, vil tildeling skjer etter ansiennitet.Publisert: 1. September 2020