Nye tak i Blaklihøgda 1 og 5


Nye tak:

Blaklihøgda 1 og 5 får nye tak i løpet av høsten. Arbeidet blir utført av Protan Entreprenør Midt-Norge AS og forventet oppstart er i uke 33.

Utplassering av arbeidsbrakke/strøm vil bli gjort tilgjengelig i området.    

Først fjernes elvegrusen på taket, så etterisoleres det og deretter kommer det på nye tak med montering av nye gesimsbeslag.

Det kan påregnes noe støy og støv under arbeidene.

 

 Publisert: 29. Juli 2019