NYTT KJEMPEDEPONI PLANLEGGES!


NYTT KJEMPEDEPONI PLANLEGGES!!

Vi har fått kjennskap til at kommunaldirektøren har anbefalt et nytt gigantisk deponi: Bratsberg/Rundhaugen. 12 mill. kubikk over 10 år blir 600.000 lastebiler og 250 lass pr. dag + retur. I tillegg anbefaler kommunaldirektøren Øvre Bratsberg deponi, med 370.999 kubikk. Bjørka og Gisvold deponier på Bjørkmyr skal riktignok avvikles om et års tid. Disse er imidlertid små i forhold til forslaget om det som kan komme.

Ifølge tilkomstplanen (vedlegget) ser det ut til at mye er tenkt opp Bratsbergveien, deretter inn på fv 885( fra rundkjøringa etter Eklesbakken og opp Amunddalen). Men ettersom det står i saksdokumentet at adkomstveger bør spres, regner vi med at Nardo/Risvollan er et alternativ.

Areal- og samferdselskommiteen skal ha sakspapirene oppe til diskusjon på onsdag 25/11. Saken blir ikke avgjort der, deponiene er enda ikke planavklart etter plan- og bygningsloven, men møtet er viktig. Det gjelder å markere motstand umiddelbart. Det jobbes med et større avisoppslag før onsdag, samt en pressemelding. Det jobbes også med å opprette en egen Facebook gruppe for å nå ut til flest mulig.

I lenken ser dere saksdokumentet.

https://innsyn.trondheim.kommune.no/motedag/render_behandling_pdf?behid=50010373

Vi har mulig en journalist i Adressa som vil skrive om saken. Han blir kontaktet i morgen og antar at han vil be om at flere møter til et bilde på vegen.

Derfor oppfordrer vi alle til å still opp, som har mulighet til det. Vi vil legge ut informasjon om tid og sted for dette, så fort dette er klart.

Stendalsflata borettslag, som har hatt en større aksjon tidligere, samt Bratsberggruppa som også har hatt utallige leserinnlegg og meldinger til politikerne tidligere, er kontaktet i anledning denne saken.

Vi rekker ikke å samordne lag/institusjoner på den korte tiden, men alle som har kontakter inn i politiske kretser bør benytte seg av disse nå.

Det er trist at vi må i gang igjen. Det er bare 5 mnd siden avisoppslaget om at Øvre Bratsberg deponi var lagt på is i vente av en større reguleringsplan. Nå prøver de seg på nytt, denne gangen med et gigadeponi så omfattende at det nesten er vanskelig å tenke seg.

Men vi har tatt store løft før, og blir lagt merke til. Saksdokumentet bærer preg av våre tidligere underskriftsaksjoner.

Skulle Bratsberg/Rundhaugen bli realisert, med adkomst Bratsbergveien/Nardo-Risvollan – Bjørkmyr-Bratsberg, går det fra ille til mareritt mht levekår, trafikksikkerhet og ødelagt helse. Vi gir oss ikke!

 

 Publisert: 20. November 2020