Omkamp i massedeponisaken!


Som mange av dere sikkert har oppdaget er AP i gang med en omkamp om åpning av Øvre Bratsberg deponi, etter 2 mnd! De prøver å få med seg MDG, SV, Sp, Venstre. Til tross for følgende som sto i protokollen etter vedtaket i desember:

«Trondheim kommune mener det er viktig at ulempen av  tungtransporten fordeles, slik at en bydel ikke belastes over lengre tid. Etter at deponier på Bjørkmyr avsluttes bør det ikke åpnes deponier i dette området  kort tid etter. Bystyret ønsker ikke å åpne deponiområdet Bratsberg/Rundhaug. Dette vil medføre stor trafikkbelastning  i området 40-50 år frem i tid»

I ettertid har altså gruppeleder i Arbeiderpartiet, Roar Aas, sendt ut en epost til alle partier etter møtet i Areal- og Samferdselskomiteen 10.02.2021 – med forslag som innebærer at Øvre Bratsberg allikevel IKKE utelates for fremtidig deponi-drift. At det godkjennes for drift, etter at deponiene på Bjørkmyr er ferdigstilt. Hvordan skal man få tillit til politikere?

Mange er nå i gang med innlegg, opprop, telefoner til politikerne. Saken skal oppe i Bystyret 4. mars. Om du ikke allerede har gjort det, kan du f.eks. gå inn på opprop.net  Nei til massedeponier i Øvre Bratsberg og i bydel Sør-Øst i Trondheim. Mye  info der:

https://www.opprop.net/a/272367

 

 

 Publisert: 16. Februar 2021