Ønsker du å leie plass for elsykkel? Se her:


MULIGHET FOR Å LEIE PLASS FOR EL-SYKKEL I MC-BODEN

På taket på parkeringshuset (Risvollvegen) har vi noen ledige MC/scooterplasser. Disse kan tildeles enten MC/scootere eller benyttes (leies) for å lade el-sykkel.

Borettslagets styre har vedtatt at det kan la seg gjøre å sette fra seg el-sykkel i denne boden. Dette kan man gjøre ved å henvende seg til borettslaget og søke om plass. Vi setter en frist for å søke borettslaget om slik plassering til 1. oktober 2021. Blir det mange som søker, tildeles det plassene etter ansiennitet.

Pr nå er det ikke montert stikkontakter for lading, men dette kommer etter hvert som vi ser interessen for plassering/hensetting av el-sykkel.

Videre har styret vedtatt at det pr nå koster kr 100 pr mnd for leie av plassen inkl. forbruk av strøm til lading. Det må inngås avtale med den enkelte som ønsker å leie plass. Send oss en henvendelse da vel! Enten det gjelder tildeling av MC/scooterplass eller plass for el-sykkel. Har du spørsmål, ta også kontakt.Publisert: 27. September 2021