VARSEL OM SPRENGING I BLAKLIVEGEN


Entreprenør Søbstad melder om at det i perioden 12.06.18-13.06.18, vil det bli utført teknisk sprenging for å kutte høyspentlinjene. Linjene bærer lyden langt. Det varsles derfor om tidvis støy knyttet til sprengingen.

Når det gjelder stenging av Blaklivegen i forbindelse med omlegging av høyspentledninger, vises til varsel distribuert 12. mars 2018.

Administrasjonen

 

 

 

 Publisert: 3. april 2018